Företagsjurist

Vem som helst som erbjuder juridisk rådgivning har rätten att titulera sig jurist, oavsett juridisk utbildning eller inte. Det är till skillnad från advokat ingen skyddad titel, åtminstone inte i Sverige. Jurister kan vara verksamma och specialisera sig på flera olika områden beroende på intressen och expertkunskaper. En företagsjurist är som namnet antyder någon som arbetar på ett företaget med uppgiften att se till att företaget följer de regler och lager som finns för deras verksamhet. Lagar och regler förändras vilket innebär att det behöver finas någon som har koll på de juridiska aspekterna för att undvika att företaget bryter mot några lagar. Då lagar förändras kan företagen behöva göra förändringar i tillverkning och produktion, en förändring som i vissa fall kan behöva genomföras inom snabbt.

En företagjurists uppgift är helt enkel att se till att samtliga delar av ett företags sysslor och produktion sker på ett korrekt och lagenligt sätt. I många fall är det även företagjuristens uppgift att försvara företaget utifall att juridiska tvister skulle uppstå. Det kan vara alltifrån skadestånd, arbetsrätt och patent, där det är juristens uppgift att försvara företaget i rätten. Framförallt är deras uppgift att se till att företaget inte hamnar i den situationen från början, en situation som emellertid inte alltid är möjligt att undvika i fall med exempelvis missnöjda kunder.

Jurister är i de allra flesta fall experter på att klargöra, analysera och lösa juridiska tvister och problem för sin klients bästa. Genom att tolka lagar och regler och se till att följa dem undviks problem men även genom att upprätta och granska olika rättsliga handlingar, så som kontrakt.

Som företagsjurist behöver man vara öppen för omgivningen, har expertkunskap kring lagar och regler, vara stresstålig och flexibel samt besitta förmågan att ta till sig och hantera stora mängder information på samma gång.

Företag som håller på med företagsjuridik

Altaner i Norrköping

Vi på JN Byggteknik AB är ett företag med högt kompetenta snickare som kan erbjuda det allra mesta, och lite till. Vi erbjuder tjänster som helrenoveringar och byggen av altaner i Norrköping till oerhört attraktiva priser. Vi föredrar gärna innan påbörjat att sätta...

Advokat

Juristen Jeppsson är ett företag som man kan ta hjälp av då man är i behov av en advokat i Kristianstad eller en advokat i Karlshamn. Juristen Jeppsson har kunskap inom de flesta områden inom juridiken. Detta gör att man med fördel kan ta hjälp av företaget för alla...

Advokatfirman Svedberg & Aronsson KB

Advokatfirman Svedberg & Aronsson KB är firman du ska vända dig till om du har hamnat i juridiska problem eller svårigheter som du behöver hjälp av en advokat i Göteborg för att komma ur. Firman har varit öppen i många år och de har utbildade men framförallt...