Brottmålsadvokat

Brottmål är ett grepp som används i juridiska sammanhang som avser fall där det skett ett brott. Brottmål handläggs i en rättegång vid allmänna domstolen, så som Tingsrätten. En brottmålsadvokat är således en försvarsadvokat vars uppgift är att försvara företaget eller individen som har anklagats för ett brott. Deras syfte är att finnas till hands som stöd för den åklagade samt för att försvara dem med målet att domstolen finner dem oskyldiga och släpper alla anklagelser.

Brottmålsadvokater försvarar både privata individer, organisationer och företag som blivit anklagade för en kriminell handling. De hanterar de allra flesta fall, oavsett om det gäller stöld, våldsbrott i hemmet eller drogbrott.

Det är höga krav på den som eftersträvar en anställning som brottmålsadvokat. Först och främst krävs fem års juridisk utbildning, varefter man erhåller titels jurist. Därefter krävs tre års praktik eller anställning på en kvalificerad juridisk verksamhet innan det slutgiltiga provet består utav en muntlig examination som ingås i advokatexamen. Därefter krävs det även att man blir antagen till Advokatsamfundet, vilket har höga formella krav för att sålla ut alla som inte har det som förväntas och krävs av en professionell advokat. Först efter det är det tillåtet att kalla sig för advokat, eftersom det är en skyddad titel i lag.

Advokater kan arbeta med en rad olika rättsliga och juridiska problem så som familjerätt, asylrätt och brottmål och därmed erhålla olika specialistnamn, så som brottmålsadvokat. Som brottmålsadvokat handlar allting om att skydda sin klient och målet är alltid att få anklagelserna släppta. Det är emellertid inte alltid möjligt utan i många fall handlar en advokats arbete snarare i att ge sin redan anklagade och ansedda skyldiga klient förutsättningarna för ett så lindrigt straff som möjligt.

Företag som håller på med Brottmålsadvokat

Byggfirma i Staffanstorp

Bognar Måleri är en förträfflig byggfirma i Staffanstorp. Bolaget kan anlitas av såväl stora som små kunder, som är intresserade av att köpa tjänster inom omfogning i Stafanstorp med omnejd. Företaget anlitas av både privatpersoner och företag. Det är extremt...

Eden Advokatbyrå i Umeå

Har du hamnat i juridiska svårigheter och behöver hjälp av en brottsmålsadvokat i rätten kan du vända dig till Eden Advokatbyrå i Umeå. De är relativt nystartade som advokatbyrå, de grundades 2013, men har erfarna brottsmålsadvokater med vana kring lagar, regler och...