Årsredovisning

En årsredovisning är någonting som samtliga företag behöver göra och omfattar samtliga av företagets ekonomiska vinter och förluster samt aktiviteter under föregående åt. En årsredovisning bör finnas tillgänglig för bland annat aktieägare som kan ha ett stort intresse i företagets finansiella resultat och även hur det fortsätter att utvecklas. Medan de allra flesta är överens om vikten av utförandet av en årsredovisning råder delade meningar kring huruvida den ska rapporterar och offentliggöras. Vissa anser att företag bör offentliggöra sina årliga rapport medan andra även kräver att det ska dokumenteras i företag registret.

Utöver företagets ekonomiska situation och en redovisning över inkomster och utgifter under året bör en årsredovisning även inkludera andra uppgifter och aktiviteter inom företagets som kan vara intressant för aktieägare. Meningen med en årsredovisning är att det ska vara möjligt både för företaget själv att få en god inblick i sin ekonomi samt eventuella onödiga utgifter som de kan klippa till nästa år, samt för att det ska vara lättare för aktieägare och investerar att se åt vilket håll företaget är på väg finansiellt sätt, om det går med vinst och kommer att växa eller om det riskerar att gå i konkurs.

Bolagsverket slår fast att varje aktiebolag efter varje räkenskapsår behöver upprätta en årsredovisning. Det är vanligt att det sket på plats på företaget och utförs av den ekonomiansvariga, såväl som att det istället överlåts åt ett ekonomiföretag, vilket ökar chanserna för en korrekt ekonomisk redovisning.

En årsredovisning är helt enkelt en sammanställning och rapport som klargör hur det gångna året har varit för företaget. Om det har varit ett år som gått dem att gå med förlust eller om de faktiskt har gått med vinst och ligger bra till inför det kommande året.

Företag som håller på med årsredovisning

Fias Redovisning

Om ditt företag behöver hjälp med redovisning och bokföring och ditt företag dessutom är beläget någonstans i trakten kring Danderyd så är Fias Redovisning ett bra alternativ. Det här är en erfaren firma inom det här området som hjälper alltifrån små till stora...

Fias Redovisning

Om ditt företag behöver hjälp med redovisning och bokföring och ditt företag dessutom är beläget någonstans i trakten kring Danderyd så är Fias Redovisning ett bra alternativ. Det här är en erfaren firma inom det här området som hjälper alltifrån små till stora...

Fias Redovisning

Om ditt företag behöver hjälp med redovisning och bokföring och ditt företag dessutom är beläget någonstans i trakten kring Danderyd så är Fias Redovisning ett bra alternativ. Det här är en erfaren firma inom det här området som hjälper alltifrån små till stora...